O školce

V roce 1961 byla ze zemědělského útulku zřízena mateřská škola, kterou tehdy navštěvovalo 22 dětí. MŠ byla také postupem času rekonstruována, hlavně po povodni v roce 1975, kdy byla převážná část budovy zatopena. V roce 2005 byla provedena generální oprava budovy školky.

V současné době je v budově MŠ provozována mateřská škola pro děti z Dlouhé Brtnice, Hladova, Brtničky a Stonařova. Náplní MŠ je mimo jiné hra na flétnu a zvláštní pozornost je věnována logopedickým nápravám. Děti si během roku připravují 1 až 2 besídky pro rodiče. Pro všechny děti je zajištěna celodenní strava. Provoz mateřské školy rodiče nehradí, podílí se pouze na hrazení dopravy obědů. Ředitelkou mateřské i základní školy je paní Mgr. Ivana Konečná, učitelkami v MŠ jsou paní Ivana Burdová a paní Martina Krčálová, školnicí je zde paní Radka Štanclová.

AKTUÁLNĚ


05. 05. 2017 (změna termínu)

Den Země - celodenní výlet na kolech - všichni žáci.

Pozvánka


2. 5. - 16. 5. 2017

MŠ - zápis na školní rok 2017/2018 - vzhledem ke snížení kapacity mateřské školy ze 23 dětí na 16 dětí se zápis neuskuteční.


19. 05. 2017

ZŠ + MŠ - fotografování na konec školního roku


02. 06. 2017

ZŠ + MŠ - šipkovaná ke Dni dětí


16. 06. 2017

Jihlava - dopravní hřiště - všichni žáci.


23. 06. 2017

ZŠ - Telč - celodenní vlastivědný výlet - všichni žáci.

MŠ - školní výlet do ZOO Jihlava

Obědy - budou odhlášené celé ZŠ i MŠ.


Poslední týden v červnu

ZŠ - fotbalový zápas v Pavlově
ZŠ - návštěva vlastivědného muzea v Jihlavě


 

27. 4. Jaroslav

Zítra: Vlastislav

Návštěvnost stránek

017305
OBEC DLOUHÁ BRTNICE - Základní a mateřská škola