Drobečková navigace

Úvodem > > Šablony, projekty ZŠ

Šablony, projekty

Naše škola je od 1. 2. 2019 účastníkem projektu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

(č.j.: MSMT-25043/2019-2, Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/18_063/0011651) pod názvem

"Rozvoj ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice."

v těchto aktivitách:

pro MŠ: pro ZŠ:
  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  • Projektový den ve školce
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  • Klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole

Doba trvání projektu je 2 roky tj od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2021.

Celková částka přidělené dotace na dobu trvání projetu tj. od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 činí 676.816,-Kč