Drobečková navigace

Úvod > > Historie

Historie

Triviální škola v Dlouhé Brtnici byla zřízena roku 1776. V roce 1806 byla ke škole v Dl. Brtnici připojena Brtnička a Hladov. V počátečním období se učilo za velmi těžkých podmínek, pro nedostatek místa seděly děti na zemi a učitel musel kromě školy zastávat i další funkce na vesnici. V polovině 19. století školu navštěvovalo 127 dětí. Ve škole se až do současné doby střídala období jednotřídní nebo dvoutřídní. Dnes je škola jednotřídní (4 ročníky).

Významným krokem bylo v roce 1882 zakoupení prvních školních pomůcek a o dva roky později zřízení školní žákovské knihovny. Školní budova byla ve velmi špatném stavu, a proto tehdejší nadučitel František Křivánek (zasloužil se mimo jiné o vznik hasičského sboru) vyvíjel velký tlak na nadřízené orgány, aby byla vystavěna škola nová. Zastupitelé však nesouhlasili a ačkoli do školy chodilo až 255 žáků, budova se pouze opravila. Z přestavěné budovy později část žáků odešla do nových škol v Hladově a v Brtničce.

V dalších letech se u přestavěné budovy měla zbudovat školní zahrada a letní tělocvična. Obec se opět k budování těchto objektů postavila negativně. Po obdržení příkazu z okresního hejtmanství v Jihlavě se obecní představitelé vymlouvali na polní práce a po skončení polních prací zase na to, že řemeslníci jsou na práci mimo obec. Nakonec museli přiložit ruce k dílu žáci i učitelský sbor a s jejich pomocí bylo okolí školy v roce 1884 upraveno. K pochopení významu školy došlo ze strany obce až na přelomu 19. a 20. století, kdy byla zřízena obecní školní rada a s její pomocí uspořádali učitelé v místním hostinci koncert ve prospěch školy. Za vybrané peníze se koupily další školní pomůcky a knihy do školní knihovny.

Po druhé světové válce došlo k velkým opravám školní budovy. V roce 1973 přišla na školu p. učitelka Marie Lisá, která na škole působila 30 let a v roce 2003 odešla do důchodu. Od 1. července 2003 vykonává funkci ředitelky paní Mgr. Ivana Konečná, která byla do této funkce jmenována na základě konkurzního řízení. Od roku 2015 funkci školnice vykonává slečna Monika Štanclová. 1.9.2017 nastoupila Bc. Kamila Bánovská Růžičková, která vykonává funkci učitelky a vychovatelky ve školní družině. 

Škola je v současnosti jednotřídní s 1., 2., 3., 4. a 5. ročníkem a školní družinou. Pro výuku je využívána jedna učebna, druhá byla zrekonstruována na hernu. V rámci projektu Internet do škol byla škola vybavena výpočetní technikou s přístupem na Internet.

GDPR pověřenec: Mgr. Marcela Syrová.