Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy v Dlouhé Brtnici.

Na našich stránkách najdete v sekci:

1. Aktuálně

Informace o akcích základní a mateřské školy.

Informace o organizaci vyučování.

2. ZŠ

Historie základní školy.

Důležité dokumenty základní školy.

Informační odpoledne pro rodiče a veřejnost

Zaměstnanci základní školy.

Přehled šablon a projektů, kterých se škola účastní.

3. MŠ

Důležité dokumenty mateřské školy.

Zaměstnanci mateřské školy.

4. ŠJ

Informace k výdeji oběda.

Jídelníček.

Přehled alergenů.

5. Dokumenty

Ochrana osobních údajů.

Přihlášky.

6. Kontakty

Telefonní a e-mailové kontakty.

Adresy Základní školy a Mateřské školy.

Polohu Základní školy.